Skip to main content

DALI AUKCIA -PODMIENKY ZVEREJNENIA POLOŽKY

Všeobecné podmienky

Aukcie sa ako predávajúci alebo kupujúci môžeš zúčastniť len ak si plne spôsobilý na právne úkony a dovŕšil si minimálny vek 18 rokov.

Tovar môžeš uverejniť v aukcii iba individuálne po jednom kuse, v jednej farbe, v jednej veľkosti, v jednom tvare a type. DALI Aukcia neumožňuje uverejnenie viacerých variantov v jednej ponuke.

Všetky informácie, ktoré uvedieš v aukcií musia byť pravdivé.

Portál DALIMARK je iba sprostredkovateľ, a preto nie je zodpovedný za obsah, ani úspech či neúspech tvojej aukcie.

Čo do DALI Aukcie nepatrí?

  • kópie či napodobeniny umeleckých diel (obrazy, literatúra, hudba a pod.) pokiaľ nebude v ponuke výslovne uvedené, že ide o napodobeninu,
  • kópie a napodobeniny multimédií (CD, DVD a pod.),
  • lieky,
  • pohonné hmoty,
  • erotické služby, erotické pomôcky, pornografiu a pod.,
  • doklady, technické preukazy či iné listiny vzťahujúce sa k osobe,
  • predmety, ktorých predaj či rozširovanie je v Slovenskej republike zakázané alebo obmedzené v rozsahu, ktorý vylučuje jeho inzerciu.

Viac informácií o používaní DALI Aukcie nájdeš v Všeobecných obchodných podmienkach >>>

V prípade porušenia týchto podmienok bude tvoja aukcia okamžite vymazaná, bez predchádzajúceho upozornenia.  

Ako pridáš položku do aukcie sa dozvieš tu >>>

 

To improve the quality of our sites we use cookies. By continuing to browse the site without changing your browser settings, you agree to this use. Read more on using cookies.